!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Brf. Vallen!

Energibesiktning, Underhållsplan och ÅSB

Energibesiktning
År 2009 gjordes en s.k. energibesiktning av vår fastighet. Besiktningen visar hur stor fastighetens energiförbrukning är under ett år (kWh/år). Med energiförbrukning menas den energi som vid normalt brukande under ett normalår behöver levererar till en byggnad (köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer (pumpar, fläktar eller dylikt) och övrig fastighets-el. Vår fastighet har en god ventilation och en låg energiförbrukning. Nedan kan du kan du hämta rapporten för energiförbrukning som pdf-fil.
Energideklaration Brf Vallen (pdf)

Underhållsplan
En ny UH-plan (underhållsplan), för kommande större reparationer och underhåll, av fastigheten färdigställdes under 2018. Att ha en UH-plan är ett bevis på att föreningen verkligen vill tänka efter före. För både medlemmar, och presumtiva köpare i föreningen, är det viktigt veta att föreningens styrelse är medveten, engagerad och planerar långsiktigt. Vill du veta mer om varför en bostadsrättsförening har en underhållsplan kan du läsa här. Du kan också vår hämta UH-plan nedan som pdf-fil.
UH-plan Brf. Vallen (pdf)

ÅSB (Årlig Statusbedömning)
Syftet med en s.k. ÅSB är att få dokumentations- och beslutsunderlag för nästkommande års underhållsbehov. Utvändiga byggnadsdelar såsom tak, fasader, fönster, plåt mm avsynas okulärt med de begränsningar som kan föreligga gällande omfattning eller detaljeringsgrad pga. fallrisk eller avstånd till de objekt som ingår i bedömningen. Det är vår tekniske förvaltare på Sekant som gör denna årliga kontoll. Du kan läsa vårt ÅSB-protokoll nedan.
ÅSB Brf. Vallen (pdf)

 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion