!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Brf. Vallen!

Vårt kvarter

Carolikvarteren, eller tidigare ofta ”kvarteren kring Caroli kyrka”, är en mindre del av Gamla staden i Malmö. Området avgränsas enligt vedertagen definition av Mäster Nilsgatan, Rundelsgatan, Stora Kvarngatan, Norregatan och Östergatan. Dessa kvarter ligger i Malmös äldsta delar och bebyggelse fanns redan på medeltiden, av huvudsakligen enkla gatuhus. Hela området revs under perioden 1968-1972 för att ge plats åt affärs- och bostadskomplexet Caroli City. Därigenom utraderades en viktig del av Malmös historia.  Rivningarna har på ett dramatiskt sätt förändrat östra Gamla staden. Två av gatorna i den östra delen, Grönegatan och Mårtensgatan, hade koppling tillbaka till stadens grundläggning på 1200-talet. Båda försvann vid rivningen. De kvarvarande gatorna i kvarteren, Kattsundsgatan, Humlegatan, Rundelsgatan, är också bland de äldsta i staden. De har dock förlorat sin ursprungliga gatubredd.

Idag anser många att denna sanering var ett av Malmös Stads största misstag. Att bebyggelse i en stad förändras och byts ut är en naturlig process.  Som exempel kan nämnas 1536 då Stortorget började anläggas och årtiondena kring sekelskiftet 1900, då industrialismen förändrade Malmös stadsbild radikalt. Rivningarna var minst lika omfattande, sett i relation till stadens hela byggnadsbestånd, som rivningarna under 1960- och 1970-talen. Det var den snabba processen under 1970-talet, där hela stadsområden förändrades snabbt, som gjorde att opinionen definitivt svängde kring rivningarna i  Malmös centrum.

KvCaroliGammal

Karta över Carolikvarteren (mörka) år 1876. Kvarteren var i princip oförändrade ända fram till 1970-talet. De mörka kvarteren är idag totalexploaterade med undantag av några få fastigheter.

Carolikvarteren i Gamla Staden – ett område som förändrats många fler gånger än historieböckerna mäktar att förmedla och som förtjänar att blomma upp igen. Historiens dom har varit hård över den förra ombyggnaden. Nu påbörjas ett nytt kapitel i Carolikvarterens historia. För att signalera detta heter det inte längre Caroli City – Malmös nya kvarter är helt enkelt Kv Caroli.

Nya Kv Caroli har skapats tillsammans med Malmö stad och innebär en del av vitaliseringen av hela innerstaden. Ett helt område som öppnas upp och återfår sin kvarterskänsla. Här finns nu välkomnande fasader, nya gågator, ljus, värme och flera entréer. Med spännande kontraster och nya butiker, restauranger och upplevelser berikas livet för alla som besöker, arbetar eller bor här.


En bild  över de nya gågatornas sträckning sig i Caroli kvarteren.

 

 

 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion