!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Brf. Vallen!

Medlemsinformation

På denna sida hittar du infomation om t. ex. ansvarsfördelning, vilka regler som gäller vid ombyggnad,  reparation och ventilation samt annan nödvändig information om dina rättigheter och skyldigheter i föreningen.

Vad innebär “bostadsrätt”?
En bostadsrätt är formellt en evig nyttjanderätt till en lägenhet i en bostadsrättsförening. Vad du förvärvat (köpt) är dels nyttjanderätten till en lägenhet, dels en andelsrätt i föreningen. Det innebär att lägenheten formellt ägs av föreningen. En bostadsrättshavare är medlen i en förening som äger fastigheten. Som medlem i en bostadsrättsförening har du, tillsammans med övriga medlemmar, beslutanderätten över verksamheten. Bostadsrätten representerar också ett förmögenhetsvärde för bostadsrättshavaren.

Bostadsrättshavaren betalar en årsavgift till föreningen, som delas upp i månadsavgifter. Årsavgiftens storlek beror på föreningens totala kostnader och vilken andel som respektive bostadsrätt har av föreningens totala kostnader.

Det finns särskilda omständigheter som kan innebära att din nyttjanderätt kan förverkas. Exempelvis:

  • Om du, vid flera tillfällen, inte betalar månadsavgiften i tid till föreningen.
  • Om  du upplåter bostaden i andra hand (andrahands uthyrning) utan tillstånd från styrelsen.
  • Om du i bostaden hyser någon, eller något, på ett sådant sätt att det är till skada för föreningen eller någon medlem.
  • Om du vanvårdar bostadsrätten.
  • Om du utan anledning vägrar föreningen tillträde till lägenheten vid t.ex underhåll av radiatorer, ventilation och liknande.
  • Om du bedriver brottslig verksamhet i bostaden.

Att tänka på
Som medlem kan du påverka föreningens kostnader för avfall, el, vatten och allmänna utrymmen. Genom att sortera dina sopor rätt, släcka lampor som lyser i tomma utrymmen, stänga dörrar som står öppna, spara på vatten, vara aktsam om gården och andra allmänna utrymmen, så sparar du till dig själv!

Har du frågor kring ditt medlemskap, eller din bostadsrätt, maila gärna styrelsen på styrelsen@brfvallen.se

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion