!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Brf. Vallen!

El-avtal för våra medlemmar

Brf. Vallen köper sedan år 2011 in el från Telge Energi. Telge Energi är ett oberoende elhandelsbolag som säljer el till privatkunder och företag. Bolaget har ingen egen elproduktion utan köper el på elbörsen NordPool. Detta kan efterlikna de fond- och aktieförvaltare som finns hos de olika bankerna, det är elexperter/förvaltare som upphandlar el då de anser att det är mest fördelaktigt. Bindningstiden är två år i taget, vid varje två års periods slut omförhandlas avtalet. Tegle Energi säljer enbart ”ren el” d.v.s  el procucerad från sol, vind och vatten.

Vår förvaltning Akevoavtalar ett kollektivt elavtal för Brf. Vallen baserat på föreningens totala elkonsumtion över ett år. Det innebär att du som medlem endast betalar för den el ditt hushåll förbrukar. Som kund hos Telge Energi är Brf. Vallen delaktig i:

  • utvecklingen av elmarknaden
  • utbyggnaden av sol-, vatten- och vindkraft
  • att tränga bort kolkraften

Har du frågor om föreningens elkonsumtion, dina kW-timmar eller elpriser m.m. mailar du info@akevo.se

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion