!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Brf. Vallen!

Ombyggnad, reparation och ventilation

Det är inte alltid lätt att veta vad man får lov att göra vid en ombyggnad, eller reparation, av sin bostadsrätt. På denna sida har vi samlat lite information, och externa länkar, som våra medlemmar kan ha nytta av.

Du måste begära tillstånd från föreningen om du gör större ingrepp i lägenheten i t.ex. kök och badrum. Vad som är stora ingrepp framgår av bostadsrättslagen samt föreningens egna stadgar. Regler och lagar har förändrats sedan 2003. Numera behöver du bara föreningens tillstånd om du gör ingrepp i bärande konstruktioner, samt vid större ändringar i kök och våtrum som t.ex. berör befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten. Tillstånd behövs från föreningen om du ska göra ingrepp som kan påverka föreningen negativt. Detta gäller t.ex. åtgärder i ventilationskanalerna.

I vår fastighet har vi s.k. mekanisk ventilation, vilket innebär att såväl från- som tilluft sker med hjälp av fläkt. Tilluften filtreras och värms upp  innan den kommer in i din lägenhet genom tilluftsventiler, vilka är placerade i vardagsrum och sovrum. Frånluftsventilerna finns i kök, badrum och klädkammare.

OBS! Montera aldrig in en köksfläkt med motor. Det innebär att din fläkt stör hela fastighetens ventialtionssystem!

Elledningar nämns inte i lagen, vilket innebär att de får ändras vid behov och av behörig elektriker. En följd av denna lag är att man som innehavare av bostadsrätt faktiskt själv svarar för underhåll och reparationer av alla ledningar i den egna lägenheten.

Du kan, i princip, ändra i allt som du har underhållsskyldighet för. Föreningen har inte ansvar för delar av lägenheten om de inte är lagstadgade, eller inte finns med i föreningens stadgar. Finns det inte med i lagen eller i stadgarna är det ditt ansvar. Ett exempel på detta är t.ex. att om föreningen, i stadgarna, inte specifikt tar ansvar för detta så svarar medlemmen själv för underhåll för avloppsrör och golvbrunn i toaletter och badrum fram till huvudstammen!

OBS! Om du tänker byta vattenblandare i kök och badrum, eller vill installera ny handukstork, ber vi dig att kontakta styrelsen. Det är mycket viktigt att du installerar en blandare som inte stör varmvattenflödet i fastigheten! Vi kan ge dig förslag på godkända blandare och även behöriga VVS-installatörer.

Kontentan är alltså: Läs stadgarna och läs bostadsrättslagen. Ha alltid som regel att fråga styrelsen om du är osäker, och be att få ett skriftligt godkännande!

Länkar
Bostadsrättslagen
Säker vatteninstallation (pdf)
Byggråd för våtrum (Braschregler pdf)
Råd vid elinstallationer (pdf)

 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion