!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Brf. Vallen!

För mäklare

Här har vi samlat lite information om vår förening för Dig som är mäklare . Styrelsen uppskattar om Du först letar efter den information Du söker här på föreningens hemsida.

Information om föreningen och fastigheten finns under fliken ”Om föreningen och fastigheten”. Här finns våra stadgar, årsredovisningar, energibesiktning samt underhållsplan att ladda ner som pdf-filer. Under  ”Medlemsinformation” finns information om fastighetsservice, förvaltning, el, internet, TV och telefoni. Vår hemsida uppdateras löpande, och under "Nyheter"  finns information om vad som händer i föreningen just nu.

Under sidan Blanketter hittar Du ansökan om medlemskap, köpekontrakt  m.m. Överlåtelsehandlingarna och ansökan om medlemskap ska tillsändas föreningen. En kreditupplysning görs för den presumtiva medlemmen och ansökan behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Information om fastigheten

 • Fastigheten är byggd 1992 och vatten-/avloppsstammar beräknas inte behöva bytas inom de kommande 20 åren.
 • Brf. Vallen är en äkta Bostadsrättsförening.
 • Våra medlemmar kan alltid få tillgång till en garageplats, kontakta styrelsen (kontaktuppgifter finns under fliken”Kontakt”).

Utfört underhåll mellan åren 2009-2018

 • Byte av armaturer i garage. 
 • Underhåll/målning av takplåt.
 • Åtgärdat en frostsprängning i fastighetens norra fasad.
 • Utfört alg/mögeltvätt av tak på fastighetens norra sida.
 • Installerat passagesystem med tag på entré-/källar-/garagedörrar, samt montering av inbrottsskydd.
 • Försköning av innergård och iordningställande av lekplats.
 • Ett större underhåll av fläktaggregat.
 • Installerat kameraövervakning i garage och miljörum.
 • Byte från ute- till innegivare för reglering av värme (samt 8 st. ref. lgh.)
 • Byte av radiatortermostater alla lägenheter.
 • Godkännande av Systematiskt Brandskydds Arbete.
 • Spolning, och filmning, av alla fastighetens avloppsstammar.
 • Installation av s.k. ”råttstopp” i fastighetens avloppsstammar.
 • Byte av garageport.
 • Invändig renovering av hisskorgar

Föreningens ÅSB (Årlig Statusbedömning), UH-plan och Energibesiktning hittar du under fliken ”Energibesiktning, Underhållsplan och ÅSB” som nedladdningsbara pdf-filer.

Om du, mot förmodan, inte hittar den information du söker, maila till styrelsen på styrelsen@brfvallen.se

Har du frågor rörande fastigheten, förvaltning och ekonomi, sänd ett mail till Akevo

Att tänka på vid visningar!

Det ska poängteras att det i samband med visningar inte är tillåtet att ställa upp eller ”tejpa” våra dörrar mot gatan. Framför allt eftersom vi har många barn på gården, och vi värnar om att de inte i ett obevakat ögonblick tar sig ut på gatan, men också för att vi haft dåliga erfarenheter med cykelstölder i samband med visningar.

Styrelsen ber alla mäklare att vänligen respektera detta!

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion